"Büyük ve köklü, ulu bir ağacın dallarıyız;vatanımıza sevdalıyız."

  
 

Kamuoyuna Duyuru:
"Süre gelen sorunların çözümü konusunda teşekkür-bilgilendirme ve talepler"

 
  
1702.2017
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu’ndan “Türkiye vatandaşı olup da birinci dereceden yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, aylık 53 liralık sosyal sigortalar sağlık primi ödeyerek her türlü sağlık hizmetini bu ülkede alabilecekler” müjdesini almış olan camiamız ; ikamet tezkeresi ile Türkiye’de 1.derece yakınlarının yanında yaşayanların prim ödemeden sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri dahil diğer sorunlarımızın çözümü konusunda :

2008’deki borçlanma yasasından yararlanamayan ve önceden farklı bir ülke vatandaşı olarak doğup ta, zorunlu göç, iltica, aile birleşimi, aile kurma-evlilik gibi yollarla sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan soydaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti ile sosyal güvenlik anlaşması imzalamamış ülkelerdeki (Bulgaristan) geçen çalışma sürelerinin rayiç bedeli ödenmek şartıyla değerlendirilmesi (Sosyal Güvenlik),

Vatandaşlık,

Oturma ve Çalışma izinleri,

Diploma denklikleri

gibi sorunlarının çözümü konusunda aldığı insiyatif ve gösterdiği çaba nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu’na teşekkür ediyoruz.

Nihai sonuç için Ankara da ilgili bakanlık ve kurumlarda ve yerelde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Güzelim Anavatanda bu sorunlarla boğuşan insanlarımız, yıllardır gelecek endişesi içinde yaşıyor. Kronikleşmiş bu sorunlar artık gündemimizden kalksın istiyoruz.

Bir Balkan şehri özelliği taşıyan Bursa, TRT- BALKAN’ı da yıllardır özlemle bekliyor. Bu kanal sıradan bir kanal olmayacak. Bu kanal bir gönül bağının sürmesini, kültürel köprülerin ayakta kalmasını sağlayacak.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

BAL-GÖÇ
(Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği)- Genel Merkezi

 

Facebook'ta Paylaşın

 
  
 

Bal-Göç web sitesi tasarımı ve güncelleme : Erdinç Kahraman