7186 Sayılı Kanunla Yurtdışı Borçlanma İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler - Son Tarih 31 Temmuz

 

19.07.2019 tarihli, 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile “3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında” Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Yapılan değişiklikler özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

Kanunun 5.Maddesinde yapılan değişiklik ile:

Kanunun 5.maddesinde yapılan değişiklik ile Bağ-Kur Emekli Sandığı ve SSK’ya borçlanma imkânı kaldırıldığından maddedeki “tabi olunan veya aylık alınan sosyal güvenlik kuruluşu” yerine Sosyal Güvenlik Kurumu şeklinde düzeltme yapılmıştır.

Kanunun 4.Maddesinde yapılan değişiklik ile:

Borçlanma prim oranı %32’den %45’e çıkarılmıştır.

Kanunun 5.Maddesinde yapılan değişiklik ile:

Borçlandırılan yurtdışı hizmet süreleri artık 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi (Bağkur) kapsamında değerlendirilecek, Ayrıca borçlanılan süreler; Türkiye’de sigortalılığı olanlar için sigortalılık başlangıç tarihinden, olmayanlar için ise borçlanma tutarlarını tamamen ödedikleri tarihten itibaren geriye götürülecektir.

Kanunun 9.Maddesinde yapılan değişiklik ile:

Kısmi aylıklarını tam aylığı çevirmek isteyenlerin işlemlerini yapacak olan sosyal güvenlik kuruluşu belirlenmiştir.

Kanunun Geçici 5.Maddesinin kaldırılması:

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçi olanların borçlanmalarındaki derece, kademe ve gösterge ve katsayısı gibi usuller yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanuna eklenen Geçici 9.Madde ile:

Maddenin yürürlük tarihinden önce borçlanma talebinde bulunup borçlarını yasal süresinde ödeyenlerin sigortalılık statülerinin ve tahakkuk ettirilecek borç tutarının tespitinde önceki hükümler esas alınacaktır.

Yürürlük tarihi:

Yukarıda belirtilen değişiklikler 01.08.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kanunun metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
7186 sayılı Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız

29.07.2019

 

 

Facebook'ta Paylaşın

 


Bal-Göç web sitesi tasarımı ve güncelleme : Erdinç Kahraman