21 Şubat Uluslararası Anadil Günü nedeniyle açıklama

 

Türkçe’mizin yozlaştırılmadan konuşulmasının yolu, ilkokuldan itibaren tedrisat kapsamında okutulmasından geçmektedir.

Bu münasebetle, oldukça geniş bir coğrafyada yaşayan Türklerin, Anadillerini yaşatabilmeleri için, bulundukları ülkelerin dili yanında kendi dillerini de güzel konuşabilmelerinden daha tabii bir şey olamaz.

Maalesef Balkanlarda, Türklerin en yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan’da, demokrasiye geçilmiş olmasına ve Anadil eğitiminin bir anayasal hak olmasına rağmen, Türkçe, seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Ancak, ebeveynlerin duyarsızlığından, çocukların da daha az derse girmeleri kolaylarına geldiğinden bu statüdeki öğrenci sayısı gün geçtikçe daha da azalmaktadır.

Türkçe yayınlar sayesinde ayakta kalmaya çalışan Anadilimizin desteklenmesi için, Türkçe Öğretmenlerine, yaz tatilleri esnasına, Türkiye’de hizmet içi eğitim, başarılı öğrencilere de kamp imkanı verilmesi gibi teşvik edici projeler çerçevesinde katkıda bulunulması, STK olarak ilgi alanımızda ve çalışmalarımız arasındadır.

Soydaşlarımızın bulundukları ülkelerde, barış içerisinde müşterek mevcudiyetleri esasına bağlı kalınarak, Anadil yanında o ülke resmi dilini ve bir yabancı dili bilmeleri kendi menfaatlerine olduğu kadar, dünya barışına da katkı sağlayacağını düşünerek, bu amaca yönelik projeler geliştirilmesi temennisiyle; Türk Dünyası başta olmak üzere, bütün insanlık alemi için 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü kutlu olsun.

Saygılarımla,
Veli Öztürk - BAL-GÖÇ Genel Başkanı

21.02.2021

 

 

Facebook'ta Paylaşın

 


Bal-Göç web sitesi tasarımı ve güncelleme : Erdinç Kahraman