Kamuoyuna Duyuru

 

Derneğimizin 18. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; katılanların sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olmamak kaydıyla çoğunluk aranmaksızın 13 Mart 2022 günü saat 11:00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi salonunda yapılacaktır. Basında ve sosyal medyada Genel Kurulda oy kullanacak üyelerimiz bakımından bir bilgi kirliliği yaratılmaktadır.

Tüzüğümüzün 8. maddesi "Genel Kurul, Derneğe kayıtlı genel kurul toplantısından 15 gün öncesine kadar üye aidatını ödemiş üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur" hükmünü içermektedir. Bu hükme uygun koşulları taşıyan tüm üyelerimiz Genel Kurulumuzun ikinci toplantısına katılabilecek ve oy kullanabilecektir. Genel Kurul iradesinin camiamıza yakışır biçimde tecelli etmesi için üyelerimizin katılım konusunda hassasiyet göstermesini rica ederiz.

Gökhan Sözüçetin
Bal-Göç Genel Başkanı

09.03.2022

 

 

Facebook'ta Paylaşın