BİLGİ KAYNAĞI

 
 

(Bu sayfadaki bilgilendirme amaçlı  yazılardan bazıları ,yazı sahipleri  veya Balgöç email grubuna üye olan ve yazıyı forward edip email grubuna gönderen yazı sahibi dışındaki kişiler tarafından BalGöç email  grubuna gönderilen yazılardan oluşmaktadır.Bu tipteki yazı ve görüşler yazarı ve göndercisine aittir.Bu tipteki yazılar sadece bilgilendirme amaçlı  yayınlanmaktadır ve Bal-Göç tüzel kişiliğini bağlayıcı değildir ve bu yazılar  Bal-Göç tüzel kişiliğinin resmi görüşleri olarak yorumlanamaz.

Bu sayfada yayınlanmasını istediğiniz bilgilendirme amaçlı yazılarınızı veya mevcut yazılar ile ilgili düzeltme ve değerlendirmelerinizi bize iletmek için buraya tıklayınız.

 

 

Anılarda Büyüyen Minik Şehit : TÜRKAN FEVZULLAH

Atatürk Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri ve Bulgaristan Türkleri

Basın Odası

Balkan Yemekleri

Balkan Haritası

BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLER (1945-1983) - Prof. Dr. Ali Eminov

Balkan Türkleri Kimlerdir?

Balkan Türklerinin Cesur Öncüsü: "Dr. Sadık Ahmet"

Balkanlarda Müslüman Topluluklar ve Türkiye-Erhan Türbedar

Balkan Türk Edebiyatlarına Genel Bir Bakış

Balkanlarda Yaşayan Türkçe (Yirmi birinci Asrın Başı)

Balkan Gelişmeleri : "Makedonya Sorunu"

Balkan Ülkelerinde Eğitim ve Yayın Hayatı

Bal-Göç Amblemleri

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti Milli Marşı

Belene İkinci Cezaevinde Yatanlar (1985-1986 yılları)

Bursa'ya Yerleşen Göçmenler ve Oluşturdukları Kültür (XIX. Yüzyıl)

Bulgaristan'daki Türk Köyleri

 

Bulgaristan'da vize, şirket kurma ve oturum

Bulgaristan Konsolosluklarından pasaport çıkarmak için gerekli belgeler

 

Bulgaristan'daki Türk Azınlığı - Dr.Bilal N. Şimşir (1)

 

Bulgaristan'daki Türk Azınlığı - Dr.Bilal N. Şimşir (2)

 

Bulgaristan  Türk Azınlığı'nın Manileri

Bulgaristan  Türk Azınlığı'nın Edebiyatı

 

Bulgaristan Türk Azınlığı'nın  Hukuksal Durumu

Bulgaristan'da Yayınlanmış Olan Türk Gazeteleri

Bulgaristan Türk Azınlığı Hakkında Bilgi

2005-2009 Partilerin Oy Dağılımlarının ve Milletvekili Sayılarının Değişimi

5 Temmuz 2009 Seçimlerinde H.Ö.H.'nin Çıkardığı Milletvekilleri

5 Temmuz 2009 Seçimlerinde Türkiye'de Kullanılan Oyların Dağılımı

Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde H.Ö.H.'nin kazandığı Seçim Bölgeleri ve Milletvekilleri (25.06.2005)

Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde Türkiye genelinde H.Ö.H. için verilen oyların il bazında dağılımı için tıklayınız (25.06.2005)


Bulgaristan’dan göç edenlerin çifte vatandaşlığı (1989 yılından sonra)

Bulgaristan'da Yaşayan veya Türkiye'ye Dönüş Yapan Türklerin AB Sosyal Güvenlik Hukukunda Yararlanabilecekleri Haklar

Bulgaristan Yerel Seçim sonuçlarına (2007) göre Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kazandığı belediye başkanlıkları

Bulgaristan Göçmeni Türk Futbolcularımız (1989 Göçmenleri)

Dağılma Dönemi'nin Medar-I İftiharları: Rodop Muvakkatesi Ve Garbi Trakya Müstakilesi Örnekleri

 

 

Deliorman Bölgesindeki köylerin Türkçe-Bulgarca isimleri

 

Emekli Maaşları Hakkında

Eşim Recep Küpçü

Göçmen Konutlarının Dağılımı

Haritalar

 

Kosova Edebiyatçıları ve Sanatçıları

"LOZAN ANTLAŞMASI’NIN BULGARİSTAN TÜRKLERİ İÇİN GEÇERLİLİĞİ" - Kader ÖZLEM
(Makaleyi word dosyası olarak görmek için tıklayınız.)

 

Makedonya Hakkında Genel Bilgiler

Mütareke Yıllarında Batı Trakya Türklerinin Mahallî Savaşları

Müzik

 

Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de İskan Siyaseti

Osmanlı'nın İlk dönemlerinde Türk ve Balkan Kültürlerinde Etkileşim


Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa kimdir?

Srebrenica Katliamının Canlı Tanığı, Hasan Nuhanoviç'in Hikayesi

Şehitlerimiz


Tarihsel Süreç içinde Türklere karşı uygulanan Bulgar Politikaları

Tarihsel Seyri İçinde Bulgaristan Türklerinin Durumu

Türk yazı devrimi ve Bulgaristan Türkleri

Türkiye Doğumlu Çocukların Çifte Vatandaş Olmaları İçin 

Türkiye 'ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi

Türk Halk Kültürünün Balkanlardaki Rolü

Unutulan Türkler :  "GORALILAR"

Yabancı Uyrukluların Türkiye'de Evlenebilmeleri İçin 

Facebook'ta Paylaşın