Kosova Edebiyatçıları ve Sanatçıları

 

 

İSA ŞİMŞEK (1924)

İsa Şimşek 1924 yılında Prizren'de doğdu. İlk Türk öğretmenlerinden biri olarak birkaç yıl öğrencilere ders verdi. Daha sonra Prizren Belediye Meclisi'nde memur olarak çalıştı ve 1982 yılında emekliye ayrıldı. İsa Şimşek makale, şiir ve hikayelerini bölgemizde ve Makedonya'da çıkan kimi gazetede ve dergilerde yayınlandı. ''Doğru Yol " derneğinin kurucularından olan İsa Şimşek, emekliğe ayrılıncaya kadar bu derneğin etkin üyelerinden biriydi.

FAHRİYE ÇERKEZ (1929)

1929 yılında Kosova Mitroviçası 'nda doğdu. Gençlik yılları 2. Dünya savaşı 'nın çetin ve amansız koşulları içinde geçti. Savaştan sonra ailesine olduğu kadar şiire de sarıldı ama şiirlerini yayınlamadı .Ancak 1987 yılında "Tan" yayınlarında " Sevdadır Her İşin Başı " ve 1991 yılında "Sevda ya Koşanlar" başlıklı şiir kitaplarını yayınladı.Şiirleri diğer ulus ve halkların dillerine çevrilmiş , bir çok dergilerde olduğu gibi kitap olarak da yayımlanmıştır.

SALİH LİKA (1935)

Salih Lika 1935 yılında Prizren'de doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Prizren'de Yüksek Pedagoji Okulu'nun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü Priştine'de bitirdi. Priştine Fizyoloji Fakültesi mezunudur. Orta okuldayken edebiyatla uğraşmaya başladı ama çalışmalarını çoğunlukla Türk dilinde eğitim sorunlarının çözümü alanında sürdürdü. Prizren'in " Slobodan Peneziç" ilkokulunda 8 yıl müdür görevinde bulunan Salih Lika, bu görevden sonra, emekliliğe kadar SC Eğitim Bakanlığı Okul Denetmeni görevinde bulundu. Hazırladığı kitaplar :1,2,3, ve 4. sınıfları için Okuma Kitabı'dır.

SÜLEYMAN BRİNA (1935-1994)

Süleyman Brina 9 ekim 1935 yılında Prizrende doğdu. İlkokulu Prizren'de bitirdi, Öğretmen Okulu'nu 1952 -1956 yılları arasında Üsküpte okudu . 1956-1957 yıllarında Prizren'de "Emin Durak" ilkokulunda Türk öğretmeni olarak çalıştı, 1958-1963 yılları arasıda Belgırad Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü'nde okudu, 1963-1964 yıllarında Prizren Yüksek Pedagoji Okulu'nda, 1966-1967 yıllarında Yüksek Pedagoji Okulu'nda öğretmen olarak çalıştı. 1967-1969 yıllarında Prizren Kültür Anıtlarını Koruma Kurumu'nda danışmanlık yaptı,1969 yılında Kosova'da Türk dilinde çıkan "Tan"" gazetesinin çıkması için hazırlıkları üstlendi,"Tan" ın kurucusu olarak ,gazetenin ilk müdürü, baş ve sorumlu yazarı oldu, Prizren Belediyesi asbaşkanı görevinde bulundu.1978-1980 yıllarında Emekçi Halk Belediye asbaşkanı oldu, 1980 yılında Prizren urbanizm kurumunda müdürlüğe atandı. 1994 yılında aramızdan ayrıldı.

NİMETULAH HAFIZ (1939)

1939 yılında Prizren 'de doğdum. İlkokul,ortaokul,liseyi burada bitirdim. Okul sıralarında iken şiir yazdım ve onları üsküp'de yayınlanan "Birlik" gazetesi,"Sevinç" ve "Tomurcuk" Çocuk dergilerinde yayınladım.Çalışmalarımı Priştine 'de yayınlanmaya başlayan "Tan" gazetesi, "Çevren" ve"Kuş" dergilerinde yayınlanmaya devam ettim. 1961 yılında liseyi bitirdikten sonra bir yıl gazeteci olarak Üsküp'de yayınlanan "Birlik " gazetesinde, gazeteci, ondan sonra gene bir yıl kadar Priştine'de "Meto Bayraktari" sekizyıllık okulunda Türk dili öğretmeni olarak çalıştım. 1963 yılında Belgrat Üniversitesi'nin Fizyoloji Fakültesi'nin Şarkiyat Bölümü'ne yazıldım. İki yıl sonra Sarayevo askerlik görevimi bitirdim. 1968 yılında "Üsküp Radyosu'nda Türk dili programlarında gazeteci, çevirmen ve sipiker olarak çalıştım. 1969 yılında Sarayevo Üniversitesinin Şarkıyat Bölümünden mezun oldum.1969-1973 yıllarında Prizren Belediyesi'nde Tarih Eserleri Koruma Kurumu'nda şarkıyatçı görevinde bulundum. 1973 yılında beş ay İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde uzman olarak çalışırken doktora kaydını yaptırdım 1974 yılı başlarında Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümü'nde Türk Dili asistanı olarak çalışmaya başladım. 1976 tarihinde İstanbul'da Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde "Prizren Türk Halk Metinleri ve Ağız Hususiyetleri " adlı doktoramı yaptım 1978 yılında Priştine'de aynı Şarkiyat Bölümü'nde Türk Dili doçenti oldum.1977-1981 yıllarında Priştine 'de yayınlanan "Çevren" Toplum, Bilim , Edebiyat ve Folklor Dergisi'nin sorumlusu idim. 1979 -1980-1982 tarihlerinde Bonn'da Elexander von Humboldt- stiftung bursunu alarak Mainz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Johannes Benzing yayınında "Kosova Türk Ağızlarının Özelikleri" adlı eserin hazırlanmasına başladım. 1982 yılında Sarayevo'da yayınlanan "Prilozi za Oriyentalnu filogiju, 1984 yılında ise Priştine'de yayınlanan "Glasnik muzeja" ve Dil ve Pratik" yıllıklarına redaksiyon üyesi oldum. 1983 yılında aynı üniversite, fakülte ve bölümünde Türk dili profesörü oldum. 1985 yılında Ankara 'da Türk Folkloru Araştırma Enstitüsü'nün onurlu üyesi oldum.1987 -1988 tarihlerinde "Kosova T ürk Ağızlarının Özelikleri" adlı eseri bitirmek için yeniden Alexander von Humboldt- stiftung'un bursunu alarak Batı Almanya'nın Freiburg Üniversitesi 'nde Prof. Dr. Josef Matuz yanında bulundum. 1988-1989 okul yılında priştine Üniversitesi 'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurdum. Halen Priştine Üniversitesi'nden hem Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hem de şarkıyat bölümünde Türk dili profesörü görevindeyim. Şimdiye kadar birçok kitap yayınladım.

ENVER BAKİ (1943)

1943 yılında priştine'de doğdu.ilk orta okulunu Priştinede 'de bitirdi. Priştine Yüksek Pedagoji Okulu'nun Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'den mezun oldu. Priştine Radyosu Türkçe Yayınlar Servisi'nde 1963 yılında çalışmaya başladı."Tan GYIÖ Kurucu ve gazeteci- yazarlarından biridir.Bu kuruluşta gazeteci, başyazar ve müdür yardımcısı görevlerinde bulundu.şimdi de "Tan" kitap dizisi Redaksiyonu 'nun sorumlu yazarı görevindedir. Yayımlanan kitapları :"Anahtarlar" ("Sevinç" kitapları-"Birlik" Yayınları, Üsküp, 1972), "Mutlu Baba "("Tan " Yayınları,1974 Priştine), Nusret Dişo Ülkü ile birlikte "Tito şiiri" şiir güldestesini hazırladı.("Tan " Yayınları, Priştine, 1977), "Beş Kardeşler" çocuk öyküleri kitabı ("Tan" Yayınları, Priştine,1979) ,"Baba Düşkünü" yetişkinlere ait öykü kitabı (Tan "Yayınları, Priştine 1988 ). "Beş Kardeşler" çocuklara ait öykü kitabı Arnavut ve Sırp dillerine çevrilerek "Rilindya" ve "Yedinstvo" Kitap dizilerince yayınlandı. Enver Baki'nin hazırlamış olduğu 1946 'dan sonra doğumlu genç yazarımızın "Gizli Anıların Yağmuru" başlığı altında Arnavut dilinde bir şiir güldeste kitabı yayımladı. Yedi genç Türk Kosova yazar -ozanın şiirlerinin ve Kosova Bölgesinde yaratılan Türk edebiyatına ilişkin bir değerlemenin yer aldığı bu kitap Priştine'nin "Rilindya " kitap yayımevinin Orfeu Kitap dizisinde "Shiu i Kujtimeve te Fshehta" başlığı altında yayımladı, (Rilindya Yayınları, Priştine,1988y.) Öyküleri Sırp, Arnavut, Macar ve Romen dillerine çevrildi.

HASAN MERCAN (1944)

Hasan mercan ,1944 'te Prizrende doğdu. 50 özğün (teklif) 40 çeviri yapıt yayınlandı.20 oyunu sahnelendi; 14 TV ve Radyo oyunu rağbet gördü. "Bir Avuç Mavi "adlı oyunu1985 2te Londra Gençler Tiyatrosu 'nda sahnelendi,takdir edildi. Hasan Mercan , Dünya ,Yugoslavya, Kosova Türk Yazarlar Birliği üyesidir.18 yazın ödülü kazandı ve pek çok dile çevrildi. Türkiye'de 8çokluk çocuklara yönelik ) 12 kitabı yayınlandı. Dillere destan olan Kapadokya'yı ebedileştiren ve eleştirmenlerce Türkiye 'de İlk kez yazın örneği olarak sayılan "Çağlar Köprüsü" kitabıyla ilgi topladı. "Dayler Dayler " şiir kitabıyla "Ömer Faruk Toprak" Başarı Ödülü 'nü kazandı. Priştine'de çıkan "Tan " Gazetesi Yayınları arasında 10 cilt olmak üzere toplu yapıtları yayınlanıyor. Priştine TV'si Türkçe yayınlarında yorumcu olarak çalışmaktadır.

M.R . HAMİT ALTIPARMAK (1944)

Prizren 'in "Bajdarhane"veya daha eskiden "Katip sinan" mahallesinde 1944 doğdum . Mısırlıların evi diye anılan Slobodan Surçeviç" ilk okuluna yazıldım. 1960-61 "Dimitriye Tusoviç" öğretmen okuluna yazıldım. 1965-66 Belgrad Üniversitesinin Şarkiyat (oryentalistik) grubuna yazıldım, İki yıl okuduktan sonra,Türk Dili ve Edebiyat'ı bölümüne geçerek, 1969 yılında Türk Dili ve Edebiyat'ı Profesörü diplomasını elde etim .İlk olarak , Prizren'in Orta Tıp ve Teknik okullarında Türk Dili ve Edebiyatı derslerini öğrettim. 1972 yılına kadar kaldım. Bundan, Prizren Belediyesinde eğitim- öğretim müfettişi olarak çalıştım. 1979 yılında Türkiye Cumhuriyeti burslusu olarak ,dört süre ile Türkiye 'de mütehassıslık proğramını gerçekleştirdim.1988 yılından 1995 yılına kadar ""Elektrokosova şirketinde tercüman olarak çalıştım. Aynı yılda, yani 1995 ocağında tekrar Kültür Anıtları Kurumuna geçtim ve halen burda çalışmaktayım.

MR. TACİDA HAFIZ - ZUBÇEVİÇ (1945)

1945 Yılında Sarayevo 'da doğdum. İlk okulu Mostar 'da ,liseyi ise Sarayevo 'da bitirdim . 1976 yılında Sarayevo Felsefe Fakültesi Oriyentalistika Bölümünden mezun oldum. 1977 yılında Priştine Lisesi'nde Türk dili ve edebiyatı profesörü olarak çalışmaya başladım.1982 yılında Priştine Felsefe Fakültesi'nde Hacı Ömer Lütfü Paçarizi konulu manastırlığını yaptım. 1984 yılında Bölge Ders Kitabı ve Ders Araçları Kurumu'nda Türk dili 'nde yayınların baş ve sorumlu yazarı görevine getirildim. Türkoloji alanında bilimsel çalışmalarımı yurtta ve yurt dışında çok sayıda kongre, sempozyum ve bilim toplantılarında sundum. Çok sayıda bilimsel çalışmalarımı yayımladım. Prizren'de ilk yazılı kaynaklardan 1. dünya savaşına kadar Türk dilinde Yazın Yaratıcılığı konusunda doktora tezini hazırlamaktayım.

VAHİT ERGİN (1945)

Vahit ergin 1945 yılında Prizren 'de doğdu.Mısırlıların evindeki Slobodan Surçeviç ilkokuluna devam etti ve çilingirci mesleğinde staj gördü. Vatan borcunu bitirdikten sonra Prizren Progres Sentetik Lifler Sanayii'nde işe girdi. Bugün hala fabrikada çalışmaktadır. Bu arada ipek 'te Yüksek Ticaret Okulu'ndan mezun oldu. Priştine İktisat Fakültesi' ne yazıldı. Sanat ortamımızda şiirleriyle, güfte ve beste çalışmalarıyla , tanınmaktadır.Sözlük çalışmaları da vardır. TDK 'nin Türkçe Sözlük 'ü temel olmak üzere ,20 yıllık bir çalışmadan sonra , sözlüğün 1. Türkçe -Sırpça bölümünü hazırladı ki bu bölümde 30.000 e yakın sözcük bulunmaktadır.Sözlüğün yani sırpça - Türkçe bölümü ise henüz tamamlanmamıştır. Üzerinde hala çalışmalar yapan Vahit ergin 'in bu sözlüğünde 100 .000 den çok sözcük yer alacaktır.

AHMET S. İĞCİLER (1945)

1945 Yılında Prizrende doğdu. İlk ve orta öğrenimini Prizren 'de bitirdi. Priştine üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesinden mezun oldu. 1967 yılından beri Prizren Belediyesi 'nde çevİrmen olarak çalışmaktadır. 1970 -1980 yıllarında Prizren 'in orta okullarında öğretmenlik yaptı. On yıldan fazla "Birlik "gazetesinin Prizren muhabiri idi. Prizren "Doğru Yol" KGSD uzun yıllar yönetici olarak çalıştı. Bu derneğin ""Nazım Hikmet " yazın kolu ("Doğru Yol " daha sonraları "Esin" dergisi )nun kurucularından biridir. Bugün aynı kolun başkanıdır. Küçük yaştan beri Türk edebiyatına sevgisi olan Ahmet S .İğciler, Prizren Öğretmenler Derneği,Türk tiyatrocuları Derneği Yugoslavya Türk Yazarlar Derneği ve Prizren Türk Demokratik Birliği üyesidir. İnsanları,doğum yerini ve çocukları seven bu yazar çeşitli alanlarda yazılar yazmaktadır. Ama onun ağır bastığı ve kendini bulduğu alanı öykücülüktür. İster küçüklere , isterse yetişkinlere öykü yazmaktadır. Son yıllarda folklor araştırmaları alanında çok verimli eserleri gün ışığına çıkmaktadır. A.S.İğciler 'in bu güne kadar 5 kitabı yayımlandı. 1. Erdoğan'ın yaşantıları 1982 2. Yüreksiz adam 1984 3. Ağlayan bebek 1989 4. Keskingöz öğretmen 1991 5. Güzel kentim1994

ŞECAETTİN KOKA (1945)

6 MART 1945 yılında Prizren 'de doğdu. İlk ve ortaokulunu Prizren'de Yüksek Pedagoji Okulunun Türk dili ve Edebiyatı Kolu'nu Priştine de tamamladı. 1978 yılında "Tan" yayınlarında ilk kitabı olarak "Karadüzen " romanı çıktı. 1983 yılında Üsküp'ün "Sesler "yayınlarında "Sıradan Adamlar" adlı öykü kitabı yayınlandı. . "Sait Demo" adlı dramını radyo dramı olarak Üsküp radyosu hazırladı ve Prizren radyosu tarihinde ilk dram olarak bu radyodan Türkçe olarak yayınlandı. Şecaettin Koka yeni çalışmalarını şöyle anlatmaktadır: Üçüncü kitabım olarak "Gönül sancısı" yazmış bulunuyorum. Bu kitabımda sevgi öyküleri yer almaktadır. 7 den 77 ye kadar "gençlerin" sancılı günlerinin ortaya koyduğu, sancılı yıllarına rastlayacaksınız. Bugün bilimin çok ilerlediği bir zamanda yaşıyoruz. Neler icad edilmedi ki ! Gün geçtikçe , yeni yeni buluşlarda ortaya çıkmaktadır. Yine de bilim adamları tüm insanlara yaşamayı ve sevmeyi hazır bir buluşu ortaya koymadılar, koymayacaklar da. Yaşamayı sevmenin ve gönül sancısının kıldan ince sebebi olabiliyor.

SADIK TANYOL (1946)

Sadık Tanyol 16. 12. 1946 da Prizren 'de doğdu. İlkokulu ve öğretmen okulunu Prizrende tamamladı. Mamuşa 'da ilkokul öğretmenliği yaptı. Üsküp 'te çıkmakta olan Birlik gazetesinin Prizren muhabirliğini üç yıl süreyle yürüttü. 1971 yıllında "Doğru Yol " KGSD" Nazım Hikmet " Yazın kolu başkanı seçildi. Böylece "Doğru Yol "Kültür /Sanat dergisini çıkardı. 1975 yılında Priştine 'de Hukuk Fakültesini bitiren Sadık Tan yol, 1976- 1983 yılları döneminde Prizren Hafif Suçlar Mahkemesinde yargıç olarak çalıştı. Bir dönem Prizren Belediye Savcı Yardımcısı görevinde bulundu. Prizren 'de serbest avukat olarak çalışan Sadık Tanyol 'un " Akan" zamana şiir " ( "Tan ", Priştine , 1991 ) adlı bir şiir kitabı vardır.

ZEYNELABİDİN KUREYŞ (1946)

1946 Yılında Prizren 'de doğdu. Ana adı Adviye , baba adı Niyazi 'dir. İlkokulu ve Öğretmen Okulu'nu Prizren 'de Türkçe okudu. Öğretmen okulu 'nu Türkçe bitiren ilk kuşak mensuplarından biri olan Zeynelabidin Kureyş 1969 yılında Mamuşa 'da öğretmenlik yaptı, 1969 /70 yılında Priştine Yüksek Pedagoji okulu Beden Eğitimi Bölümüne yazıldı, bu bölümü 1971 yılında bitirdi. 1971 /73 yılları arasında Prizren 'in "17 Kasım " ilkokulunda öğretmen olarak çalıştı. 1974 yılında "Gani Çavdarbaşı " Teknik Okulu 'nda öğretmenlik yaptı. Bir süre Prizren lisesinde ve Orta Tıp Okulunda Türk öğretmeni olarak çalıştı. 1992 yılında "Mustafa Baki " ilkokulunda müdür görevine seçilen Z.Kureyş bugün "Gençlik " ilkokulu müdürüdür. Öğretmen ve yönetmenlik yanısıra , Z.KUREYŞ dağcılığa ve spora da meraklıdır. Kendisi kayak , boks, yüzücülük hocasıdır da aynı zamanda . Z. KUREYŞ 'in şiirleri "Birlik " , "Sevinç" ,"Tan", "Bay" gibi dergi ve gazetelerde yayınlanmaktadır. Edebiyata olan yakın ilgisi sonucu, müdür görevinde bulunduğu okulda bu yıl "Gençlik " adında bir de okul dergisini çıkarmaya başlamıştır. Z.KUREYŞ 'in yakında "Tan " yayınlarında ilk şiir kitabı çıkacaktır.

ALUŞ NUŞ (1947)

1947 yılında Prizren 'de doğdu. Küçük yaştan Türk müziğiyle uğraşmağa başladı. 1964 yılında radyo solisti oldu. 1974 yılında ilk bestelerini bestelemeğe başladı. Radyolarımızda 100 e yakın bestesi çalınıp söylenmektedir. Radyoda TV-de gazete ve dergilerde halk dilimizde yayınlandığı taşlamaları, düşündürücü ve gülmeceli şiirleri çok ilgi gördü. Ana sütümüz kadar güzel olan halk dilimizi sevelim, küçümsemeyelim, diye haykırdı. 1988 yılında "Tan" yayınlarında yayımlanan "Rumeli Türkleri" kitabı "Süreyya Yusuf" ödülüne layık görünerek yılın kitabı seçildi. 1994 yıllında aynı yayınlarda halk dilinde , taşlama ve gülmeceli şiirlerden oluşan "CÜMBÜŞ" kitabı da yayınlanmıştır.Halen Prizren belediyesinde memur olarak çalışmaktadır.

BAYRAM İBRAHİM (1947)

1947 Prizren doğumlu. Prizren'de Türkçe açılacak Öğretmen Okulu'nun ilk kuşağını oluşturan dönemde Öğretmen Okulunda öğrenimini gören Bayram İbrahim, mezun olduktan sonra bir ara Priştine Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimine devam etti. 1969 yılında "Tan" Gazetesinin ilk hazırlanışına katıldı. İlk gazeteci , daha sonraları kültür sayfaları sorumlusu ve daha geçlerde yine gazeteci olarak çalışıyor. Çocuk yaşlarında şiirler yazmaya başlayan ozan , şiir yanı sıra düz yazı ve deneme yazıları da yazmaktadır. Yayınlanan şiir kitapları şunlardır. 1.Günçiçeği (sevinç yayınları -Üsküp Çocuk şiirleri) 2. Uygarlık Elması (sesler yayınları - Üsküp Toplumsal şiirler) 3. Yalnızlık Merdiveni (Tan yayınları ,Priştine - sevgi konulu şiirler ) 4. Şefali Ağacına Uçan Kuş "Yedinstvo " yayınları derleme şiirleri Sırphırvatçaya çeviren İskender Muzbeg ) 5.Taş çeşmesi (Tan yayınları , Priştine- Çocuk şiirleri 1991 ). Öğretmen Okulu öğrencisiyken yazdığı yayınlanmamış bir el yazısı romanı da vardır. Ayrıca , kimi şiirleri Türkiye yazın - sanat dergileri yanı sıra İstanbul 'da yayınlanan Güldeste (Güney yayını ) şiir güldestesinde de yayınlanmıştır. Az da olsa , ozanın kimi şiirleri yurdumuzda yaşayan ulus ve halkların dillerinde de çevrilip yazın dergilerinde , seçkilerde yayımlanmıştır.

M. R . BEDRETTİN KORO (1947)

1947 Yılında Prizren'de doğdu. İlkokulu ve öğretmen okulunu Prizren 'de bitirdi. Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi 'nin Tarih Bölümü mezunudur. Aynı fakültede lisanüstü öğrenimini tamamladıktan sonra , 1984 yılında manastır konusunu başarıyla tamamladıktan sonra , 1984 yılında manastır konusunu başarıyla savunup tarih bilimleri manastırı oldu. 1971- 1979 yıları arasında Prizren 'de" Yovanka Radivoyeviç Kitsa " lisesinde 1979 -1983 yılları arasında ise "Boro ile Ramiz" meslek tıp lisesinde , Türk dilinde tarih ve sosyoloji derslerini okuttu. 1983 yılında Prizren Pedagoji Kurumu 'nda eğitim danışmanı olarak görev yapmaya başladı. 1992 yılından bu yana ise Eğitim Bakanlığı 'nın Prizren biriminde okul mütettişi görevinde bulunmaktadır. Bedrettin Koro Yugoslavya 'nın Kosova Özerk Bölgesi'nde Türkçe eğitim - öğretimin tarihinin aydınlatılmasına pek çok pay sunan yazarlarımızdan biridir. Bedrettin Koro Kosova Özerk Bölgesi'nde Türkçe öğrenim gören çocukların tarih dersinde ulusal tarihlerinden dersler okumaları için en çok mücadele veren kişilerden biridir. 1908 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda Seçimler ve Meclisin Açılışı, "Esin" , yıl 13. sayı 22, Prizren 1984 , Bedrettin Koro , 19. Yüzyılın Sonlarında ve 20. Yüzyılın Başlangıcında Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumsal - Ekonomi ilişkiler, "Sesler ", Yıl 22, sayı 202 , Üsküp 1986, Bedrettin Koro, Yugoslavya SFC nin Kosova SÖB 'nde Türk Dili Üzere Eğitim Gören İlkokul ve Ortaokullarında Tarih Dersi Plan ve Programlarında Türk Tarihi 'nin Yeri, Türk Dünyası Araştırmaları, Yıl 10. ,Sayı 59 , İstanbul 1989, Bedrettin Koro, Öğretim Sorunlarını Nasıl Çözebiliriz, Birlik gazetesi, 6,8,10 ve 13 Ağustos 1991 yılı Üsküp; Bedrettin Koro şimdiye kadar Yugoslavya'da Türkçe öğretim için beş ders Tarih kitabını da hazırlamıştır: Dr. ALİ Hadri -Dr. Fehmi Puşkoloji +Bedreddin Koro , Tarih ilkokul 8 , Kosova SÖB Ders Kitapları ve Araçları Kurumu, Priştine 1982 ; Mr. Bedrettin Koro şimdiye kadar Yugoslavya 2da Türkçe öğretim için beş ders kitabını da hazırlamıştır. Dr. Ali Hadri - Dr. Fehmi Puşkoli + Bedrettin Koro, Tarih ilkokul 8., Kosova SÖB Ders Kitapları ve Araçları Kurumu, Priştine 1982 ; Mr. Bedrettin Koro İskender muzbeg ,Tarih ilkokul V, Kosova SÖB Ders kitapları ve Araçları Kurumu , Priştine 1987 ; Mr . Bedrettin Koro , -İskender Muzbeg, Tarih ilkokul 8, Kosova SBÖ Ders Kitapları ve Araçları Kurumu ,Priştine , 1987 Mr Bedrettin Koro ,Tarih ilkokul 8, Kosova SÖB Ders Kitapları ve Araçları Kurumu , Priştine 1988 En son eseri ilkokulların 5,6,7,8 sınıfları için Türk Ulusal Tarihinden Ek Dersler adında ders kitabıdır.1995, Belgırad..

İSKENDER MUZBEĞ (1947)

19.12.1947 YILINDA Prizren 'de doğdu. Ana adı Vehbiye , baba adı Şefik'tir. İlkokulu ve Öğretmen Okulu'nu Prizren'de , Hukuk Fakültesi 'ni ise Priştine 'de bitirdi. "Tan" gazetesinin (Priştine ,1969) kurucularından biri olarak dört yıl bu gazetenin kültür, eğitim ve sanat sayfalarını yönetti. Yugoslavya ulus ve halklarının dilerinde çıkan birçok sanat dergilerinde Türk halkı şiirlerinden örnekleri tercüme edip yayınladı. Şiir, öykü roman, deneme , eleştiri, alanlarında çalışmalarını sürdürerek birçok antoloji ve güldestelerde yer aldı, birçok uluslar arası dil , folklor ve bilim kongrelerinde bildiriler sundu. "Doğru Yol" Türk Kültür Sanat Derneği'nde otuz yıldan bu yana etkin bir üyedir, bu süre içerisinde derneğin yazın kolu başkanı 1968,1988 ve dernek başkanı 1976 görevlerinde bulunmuştur. İskender Muzbeğ 1994 yılında kurulan Yugoslavya Türk Yazarlar Derneği'nin kurucularından biridir, ve bu derneğin ilk başkanıdır. Şiir ve öykü kitapları : Kaynak (1972, Üsküp ) Sevil (1974 , Priştine ) Yaşamak (1975 ,Priştine ) Gerçek (1983 ,Üsküp ) Veliko oko (Sırpça'ya çevrilmiş şiirler , 1986 Priştine ) Taşa Türküler (1987 Üsküp ) Yanan sevgiler (roman,"Tan "da tefrika edildi, 1970 Priştine ) . Güneş Isıt Beni ( Bay yayınları Prizren 1966 y. Çevirileri : Bayram İbrahim : "Ptica kojaleti ka breskvi "( 1977 Priştine ) Turan Oflazoğlu : 4. Murat ( Priştine TV 'sinde yayınlandı). Miodrag Nikoliç : "Prizren- Yengiye Doğru " (1984, Prizren) ,Murat Baltiç : "Fetva (Ankara , 1996) ders kitapları :İskender Muzbeğ tarihçi Bedrettin Koro ile birlikte Yugoslavya'daki Türkçe eğitim için şu ders kitapları hazırlamıştır. "Tarih ", ilkokulların 5,6,7 sınıfları için, (1987 Priştine) . Antolojiler : İskender Muzbeğ Bayram İbrahim 'le birlikte Kosova Türk şiirlerinden örnekleri derleyerek Kosova 'da İLK Türk şiir güldestesini "Tople ruke "başlığı altında Sırpça yayınladı. ( 1974, Priştine ) Monografiler: iskender Muzbeğ şu monografileri , başka Yol KGSD 1951-1981 (1981 Prizren ) Doğru Yol KGSD Nazım Hikmet Yazın kolu 1968- 1988 (1988 Prizren ) İskender Muzbeğ Prizren 2de Belediye Mahkemesi'nde yargıç olarak çalışmaktadır.

RECEP ŞALİYAN (1947)

Recep Şaliyan 1947 yılında Prizrende doğdu. İlk ve orta okulunu Prizren 'de bitirdi. Şiirlerini otuz yıldan bu yana çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmaktadır. Recep Şaliyan , şiir yanısıra öyküler , de yazmakta, masallar derlemekte, beste çalışmaları yapmaktadır.

ALTAY SUROY RECEPOĞLU (1949)

Altay Suroy Recepoğlu, 24.Eylül 1949 günü Prizren'de Terzimahalle'nin Saray boğazında , bugün Sezai Suroy sokak no 18 olan evde dünyaya geldi. 1918 Prizren doğumlu babası Recep keçe külah ve marangoz ustası, 1920 Prizren doğumlu annesi Ayşe Prizren Türk kadın halk elbise terzisi idi. Doğum kentindeki "Mustafa Baki" ilkokulunda ve "Yovanka Radivoyeviç Kiça " lisesinde Türkçe okudu. Priştine Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1969 yılında yayın hayatına başlayan Tan gazetesinde üç yıl gazetecilik yaptı. 1972 yılında Prizren'e döndü ve "Progres -Export "Tarım ve Endüstrri Kombinasında hukuk müşaviri oldu. Genel hukuk işleri yönetmeni iken Prizren Belediye Meclisince Belediye Mahkemesine yargıç seçildi. 1990 yılında yargıçlıktan ayrıldı ve avukat oldu. 1964 yılında yayımlanan ilk şiiriyle yazı hayatına başlayan Altay Suroy Recepoğlu lise öğrencisi iken bu okulun Edebiyat kolaunda etkinlik gösterdi, lisenin "Eho- Yankı" dergisinin yazı kurulu üyesi oldu., Prizren 'de çalışan yüksek Pedagoji Okulu'nun Türk dili bölümünde okuyan öğrencilere düzenlenen edebiyat saatlerine katıldı, Üsküp 'te yayınlanan "Birlik " gazetesinde , "Sesler ", "Sevinç" , "Tomurcuk", "Belezi- İzler" , Priştine 'de yayınlanan " Tan" gazetesinden başka " Çevren " ve "Kuş" dergilerinde yazılarını yayınladı. 1951 yılında Prizren 'de kurulmuş olan ve iki dönem başkanı olduğu "Doğru Yol " Türk Kültür ve Güzel Sanatlar Derneğinin Edebiyatçılar Kolu başkanı oldu ve derneğin yayınladığı "Doğru Yol " ve "Esin" dergilerinin sorumlu yazarlığını yaptı. Yugoslavya 'da ve Türkiye 'de birçok dergi ve güldestelerde eserleri yayımlanan Altay Suroy Recepoğlu 'nun şiirleri , öyküleri , gezileri, denemeleri , tanıtma yazıları, sayısı çok Uluslar arası kurultay, seminer ve tarih konulu yayımlanmış bildirileri vardır. "Yaya 73" 81974 Priştine ) , "Köprü " (1983 Üsküp) , "Dünden Yarına" (1987 Üsküp ) kitapları vardır. 1994 yılında Prizren 'de yayın hayatına başlayan "Bay" - Balkan Aydınları ve Yazarları Kültür ve Sanat dergisinin yazı kurulu üyesi olan Altay Suroy Recepoğlu Yugoslav Türk yazarlarını temsilen birçok uluslar arası Yazarlar karşılaşmasına , toplantısına katılmış , konuşma yapmış ve şiir okumuştur. Türk dünyası şairler güldestelerinde şiirleriyle yer almıştır. Prizren 'de ya yaşayan ve serbest avukat olan Altay Suroy Recepoğlu ibadet hanımla evlidir, Bilge, Duygu, ve Dilek adlı üç çocuk babasıdır.

FİKRİ ŞİŞKO (1949)

Fikri şişko 1949 yılında Prizren 'de doğdu. İlkokulu ve liseyi Prizren'de bitirdi, Priştine Hukuk Fakültesi 'nden mezun oldu. Fikri Şişko şir ve hikayelerini olduğu gibi, resim alanındaki çalışmalarını da Türkçe dergi ve gazetelerimizde yayınlandı. Fikri Şişko 'nun şiir kitapları : "Utku " ( "Fan S .Noli" Yazın Kulübü yayınları, 1980, Prizren )"Sevda Verin Çocuklara " ( Tan" yayınları 1989, Priştine ). Fikri Şişko Prizren 2de il Mahkemesi'nde yargıç olarak çalışmaktadır.

FAHRİ MERMER (1950)

1950 YILINDA Prizrende doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Prizren'de bütünledikten sonra bir ara Belgırat Üniversitesi Fizyoloji Fakültesinin Türk dili ve Edebiyatı bölümünde okudum. Öğrenimimi bütünlemeden 1972 ile 1980 yılları arasında aralıklı olarak T.C. Belgrat Büyükelçiliğinde çevirmen - sekreter olarak çalıştım. Sonra Prizren 'e döndüm 1981 yılından itibaren Prizren Radyosu Türkçe Yayınlarında, yayınlar sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Halen aynı işte gazeteci bölümünde bulunmaktayım. İlk şiirim 1967 yılında Birlik "te yayınlandı. Şiir ve düz yazılarım Eski ve yeni Yugoslavyada yayımlanan tüm gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. Türkiye de şiir defteri dergisinde şiirlerim ve kimi gazetelerde yazılarım da yayımlanmıştır". Belgratta Sevmek " ve "Yüreğimde kalanlar" adlı iki şiir kitabım var. Uzun yıllar "Birlik " gazetesinin Prizren muhabirliğini de yaptım. Kültür alanındaki çalışmalarım arasında "Doğru Yol " KGSD nde dört yıl sekreterlik görevim var ve Türk öğretmenler Derneğinde halen sekreterlik görevinde bulunmaktayım .Prizrende Yüksek Pedagoji Okulu, Sınıf Dersi Bölümünden mezunum.

AGİM RIFAT YEŞEREN (1951)

A.R. Yeşeren 1951 de Prizren'de doğdu. Kitapları :1979 -" 34 Rubai Daha" (şiir) 1981 "Daha Güzel " (şiir) 1983- ne mi Olmak isterim, Ne Mi Olmak istemem (çocuk ,şiirleri),1985 "Ufak Tefek Şiirler "(şiir ) 1985- "Bıktım Şiirden "(şiir) 1987- Deneykap (şiir) 1988- "Tek Çift " 8 çocuk şiirleri ) 1991- "Hususi Su (öykü) 1992-Şeşbeş Dübeş (şiir) , Oyunu ."Minus- plus" (1982)

REFKİ TAÇ (1951)

Refki Taç , Prizren yakınlığında , biricik Türk köyü Mamuşa'da 1951. y. Doğdu. İlk öğrenimini doğduğu köyde, orta öğrenimini Prizren lisesinde , yüksek öğrenimini ise Priştine Hukuk fakültesinde bitirmiştir. Hukuk problemlerini içeren "Pravni zivot" "Sudska praska " , izbor sudske praske " , "Savremena praska ", gibi, haftalık ve aylık dergilerde, tenkit , açıklama ve benzeri konularda yazılar yazdı, bazı hukukçular kongre , sempooziiyum ve benzeri toplantılarına bildirilerle katıldı.

ETHEM BAYMAK (1952)

Ethem Baymak, Yugoslavya 'nın Prizren kentinde 10 .Mart.1952 'de doğdu. Pedagoloji akademisinden mezun olan Baymak çok yönlü bir sanatçıdır. Eserleri : "Günce "(anı,deneme ,eleştiri) "Tan " yayınları, 1986, "SüreyyaYusuf " (Yaşamı - sanatı - Yapıtları) , inceleme , "Tan yayınları 1989;" Naim şaban ", (Yaşamı- Sanatı- yapıtları), inceleme "Tan" yayınları 1988; Günsalkımı," (Günlük anı , deneme, eleştiri) "Tan" yayınları, 1989 ; Sevişmenin Tam Zamanı" (şiirsel denemeler) ,"Ulusal Kültür "" yayınları 1992, İstanbul; "Rumeli Çeşitlemeleri"" (şiir) "Bay" yayınları 1996; TV. Kısa oyunu : xx 'nci yüzyılın Karagöz ve Hacıvat 'ı " Priştine televizyonu 1986 ; Kısa rdyo oyunları :İnek ile Sinek 1987 ,"Gül ve Diken "1988, "Caro ile Curo" 1989 Resimle de uğraşan Ethem Baymak 'ın Yugoslavya, Türkiye ve Avrupanın kimi ülkelerinde 50- ye yakın kişisel sergisi vardır.

ZEYNEL BEKSAÇ (1952)

1952 Yılında Prizren'de doğdu. Bir şiirinde mutlu bellam'diye tanımladığı ve liseyi Prizren'de bütünledi.Bir süre hukuk okudu. Daha çocuk yaşlarda yazıya, yazına olan tutkunluğu , hukuktan ayrılıp gazeteciliğe atılmasına neden oldu. Bir yıl "Tan"" daa, altı ay Priştine Radyosu 'nda çalıştıktan sonra , Priştine Televizyonu'na geçti. 1974 yılından bu yana televizyonda kültür , sanat ve belgesel içerikli programlar hazırlayan Zeynel Beksaç, Kosova Bölgesi ve Yugoslavya2da Türk dili üzere televizyon çalışmalarının gelişip boyutlanmasında damgasını vuran gzetecilerden biridir. Beksaç, her seyden önce çok yönlü bir sanatçıdır. Daha ilkokul beşinci sınıftayken ilk şiiri Üsküp 'te "Birlik "Gazetesi'nde yayımlandı. 15-16 yaşlarında Prizren 'in "Doğru Yol " Türk Kültür Güzel Sanatlar Derneği'nin üyesi oldu. Sekiz yıl kurucularından biri olduğu "Yeşil Turnalar "Bağlamalar Ekibi'ni yönetti . Ayrıca ud çaldı, türkü derledi , beste yaptı . 1971 yılında adı sonradan Esin'e dönüşen "Doğru Yol " Dergisi'nin ilk yedi sayısı çıkarıldı. Dernek çerçevesinde etkinlik gösteren edebiyat kolunu yönetti. Bu yıllarda bir yandan gençlerin bağlamaya heves beslemelerinde , bir yandan da edebiyatı gençlere aşılamakta katkısı geçti. 1990'da bugün yönetmekte olduğu "Tan" ın "Çığ " Dergisi'ni Prizrende çıkardı. Bugüne kadar yayımladığı şiir kitapları : "Gurur Duy Sen xx . Yüzyıl" 1980, "Sevginin Rengini Arıyorsanız" 1982, "Düşünce Usa Durmadı Daha " 1984 "Kavak Uyur Mu?" 1987 ,"Çetrefil Sevda " 1990, ve "Önce Sevgiye Doğar Güneş " 1995. Çetrefil Sevda 1990'da Önce sevgiye Doğar Güneş de 1995 yılında Tan Kitap Dizisi'nce yılın kitapları seçildiler. Beksaç 1987 'de İzmir'in Temmuz Düşün Sanat Dergisi Özel Şiir Ödülü'nü kazandı. Son yıllarda resim çalışmalarına bir ivme kazandıran Beksaç soyut somut içerikli tablolarını özellikle Türkiye 'de yoğun olarak sergilemekte , böylece Türkçe 'nin bura yakasındaki resim çalışmalarının tanıtımına katkı sunmaktadır. Ellinin üstünde şarkı sözü yazan , zaman zaman şiir çevirisi ve denemeyle de uğraşan , kitap kapakları hazırlayan gerçekten çok yönlü bir sanatçı kişiliği olan Zeynel Beksaç'ın her şeye rağmen şir 'e öncelik tanıdığını vurgulamak gerekir. Şiir, Beksaç'ın vazgeçilmez tutkusu değil ; kavgası , sevdası, benliğinin sırdaşıdır.

SEMİHA YAĞCI (1953)

Semiha yağcı Prizren'de doğdu. İlkokulu ve liseyi Prizren'de bitirdi. Şiirlerini Türkçe dergi ve gazetelerimizde yayınladı. Semiha Yağcı Prizren 2de " Progres" Sentetik Lifler Fabrikası'nda memur olarak çalışmaktadır.

OSMAN BAYMAK (1954)

Osman Baymak 1954 'te Prizren 'de doğdu. İlk ve orta okulunu doğduğu kentte bitirdi. Yüksek öğrenimini Priştine 'de sürdürdü. Osman Baymak şiirle yazın hayatına başladı, sonra öykü ve gezi deneme yazmaya devam etti. Türkçe çıkan bütün dergi ve gazetelerde yazıları basıldı. Öte yandan Sırphırvatça Makedonca ,Arnavutça Macarca , Romençe, ve İtalyança'ya çevirdi. Aynı zamanda Türkiye 'nin bir çok dergi ve gazetelerinde yazıları yayınlandı. Türlü yerlerde türlü antolojilere girdi. Çok sayıda yazın karşılaşmalarına katıldı. Ödüller kazandığı da oldu. Osman Baymak 1994 yılında "bay" dergisini çıkardı ve halen bu derginin sahibi ve yazı işleri müdürüdür. Osman Baymak 'ın yayınlamış kitapları : Beş parmak, "Tan Yayınları, Priştine 1980 Şarkılar seni arar,"Dilek" Yayınları, İstanbul 1982 Unutma ,"Tekin " Yayınları ,İstanbul 1983 Dize geze geze ,"Tan" Yayınları ,1988 Kadına Türkülerim , "Tan" Yayınları , Priştine 1990 Kadına Türkülerim ,"2."Ulusal Kültür Yayınları" ,İstanbul 1992 Selam Dur Geçmişe, "Ulusal Kültür Yayınları " İstanbul 1993

MEHMET BÜTÜÇ (1955)

1995 ''te (Kosova -Yugoslavya ) doğdu. Priştine Üniversite'sinin Yüksek Ekonomi Okulu'nu İpek 'te tamamladı. 1970 lerde dergi ve gazetelerde önce aşk konulu öykü ve şiirleri yayımlandı. Yazın örnekleri Yugoslavya VE makedonya 'da Türk dilinde çıkan tüm gazete ve dergilerde yayımlandı. Tiyatro, Bütüç 'ün ikinci tutkusu , Prizren Türk Tiyatrosu 'nun hem Yugoslavya hem de Türkiye düzeyinde tanınmasında , 1979 yılından bu yana oyuncu olarak büyük katkısı oldu. Başarılı oyunculuğu için çeşitli festivalerde değerli ödül takdirnameler kazandı. Hala çalışmalarını tiyatroda sürdüren sanatçı,1994 yılında Ferhan Şensoy 'un"Hayrola Karyola " adlı oyununu Prizren Türk Tiyatrosu'nda oyuncu arkadaşı Nafız Curcialo ile birlikte sahneye koydu. Yazın yapıtları : "Düşsel Senfoni "- şiirler - 1994 Dost yayınları İstanbul. "Ateşböceklerin Gösterisi" -öyküler ,1995 ,"Tan" yayınları, Priştine. Yayından çıkacak olan eserleri arasında "Anılar Yüzüğü Ortasından " adlı öykü kitabı yer almaktadır. Mehmet Bütüç "Rumeli " Tiyatro Sanatçıları Derneği 'nin asbaşkanı görevinde bulunmaktadır. Prizren'de Yeni Dönem Gazetesini çıkartmakta ve Yeni Dönem Radyosu'nu işletmektedir.

ŞÜKRÜ MAZREK (1955)

Şükrü Mazrek 1955 yılında Mamuşa köyünde doğdu, bu köyde ilkokulunu tamamladı. Prizren 'de Liseyi bitirdi .1976 yılında Mamuşa "Hacı Ömer Lütfü "ilkokulunda öğretmen olarak çalışmaya başladı, sonra Prizren Yüksek Pedagoji Okulundan mezun oldu. Yazı yazmaya ilk olarak şiirle başladı. Şiirden başka küçükler için öyküler de yazmaya başlayan Şükrü Mazrek çalışmalarını bu yönde sürdürerek köyde kültürün geliştirilmesine katkı sundu. 1981 yılında Mamuşa " "Aşık Ferki" KGSD KURULUNCA Şükrü bu derneğin 10 yıl Başkanlık görevini yaptı. Şükrü Mazrek şiir ve öykülerinde köydeki yaşamı yazdı , köyde kültürün gelişmesi için çok sayıda konserler , yazın saatleri düzenlendi. Şükrü Mazrekm'in şiir ve öyküleri Tan , Birlik gazetelerinde , Sevinç , Kuş çocuk dergilerinde ,Sesler ve Çevren dergilerinde de yayınlanmıştır.

CEMALİ K. TUNALIGİL (1957)

5 ocak 1957 'de Prizren ilinin Mamuşa köyünde doğdu. Orta Varlıklı bir tarımcı ailesinden gelen Cemali (Kürezi) Tunalıgil , ilkokulunu Mamuşa Hacı Ömer Lütfü , Orta öğrenimini Prizren 'in Y.R. Kiça lisesinde (1976) bitirmiştir. Yüksek öğrenimine önce Priştine Üniversitesi Fizyoloji Fakültesi'nin Şarkiyat Bölümünde başlamış , fakat bazı fikirleri yüzünden bu fakülteden ayrılmak zorunda kalan Tunagil, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi 'nin"Türk Dili ve Edebiyatı " Bölümüne yatay geçiş yaptı. 1983 Eylülünde bu fakülteden mezun oldu. Aynı yılda doğum yerinde öğretmenliğe başlayan Tunalıgil, 1986 yılına kadar Prizren Sağlık Meslek Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği , 1986/88 döneminde Priştine Televizyonu Türkçe Yayınları Servisinde görev aldı. 1988 'de tekrar eğitime dönen Tunalıgil şu anda Prizren 2in Y.R. Kiça lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmaktadır.Mastırlık çalışmalarını sürdüren Tunalıgil , Yugoslavya 'da çok partili sisteme geçilmekle , 19 Temmuz 1990 yılında Prizren' de kurulan Türk Demokratik Birliği Partisinin ilk kurucularından biri ve bu Parti 'nin Asbaşkanıdır. Edebiyat alanına ilk adımlarını şiirle anlatan Tunagil, hikaye, eleştiri, çeşitli konulara ağırlık veren C. Tunagil , bilimsel çalışmalarını bölgemizde konuşulan Türkçe üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bölgemizde çıkan çeşitli bilimsel dergilerdeki araştırma ve inceleme yazılarının başında "Kosova Bölgesinde Konuşulan Türkçe "(Tan 'da yayınlanmıştır), "Mamuşa Türk Ağzı ve Özelikleri " (Çevren dergisi ; sayı :79-80) ... vb. Cemali K.Tunaligil'in "Bay" yayınlarında 1996 yılında "Mamuşa Türk Ağzının Özelikleri" başlıklı kitabı yayınlandı.

NASER NEŞO (1957)

Naser Neşo 1957 yılında Prizren'de doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Prizren' de bitirdi. "Progres" Sentetik Elyaf Lifler Fabrikasında 12 yıl çalıştı. Mesleği kazakçıdır. Naser Neşo şiirlerini "Tan ", "Birlik" , "Sesler" , "Esin", "Sevinç" gibi dergilerde yayınladı.

ETHEM KAZAZ (1960)

1960 doğumlu Ethem Kazaz ilk ve orta öğrenimini Türkçe olarak Prizren'de bütünledi. Resim akademisine yazıldı, devam etmedi. Yugoslavya çapında genç gazeteciler kursunu bitirdi . 17 yıldan bu yana Prizren Kültür evi çercevesinde çalışan Türk Amatör Tiyatrosu 'nun kurucu ve başarılı oyuncularından biridir. Canlandırdığı roller için çok sayıda ödül kazandı. Bunların arasında altın ve sırma madalyonlar, Cumhuriyet çapındaki yarışmalarda kazandığı özel takdirname , diplomalar v.b. Prizren Kültür evi Türk amatör tiyatrosunda beş yıl başkan görevini yaptı. "Doğru Yol" Türk Kültür evi Türk amatör tiyatrosunda beş yıl baaşkan görevini yaptı. "Doğru Yol "Türk Kültür Sanat Derneği'nin uzun yıllık emektarı olan Kazaz , genç nesillerle hazırladığı resitaller ve skeçleriyle programlara katıldı, tiyatro kolu çevresinde 10- dan fazla çocuk dramı hazırladı ve Priştine ve Prizren Radyosu'nda Ethemi'nin çok sayıda çocuk dramı oynandı. Yazıları çeşitli dergilerde yayınlandı. Yetişkinlere yönelik Orhan Asena 'nın "Yurt taş C " oyununu sahneye koydu. "Rumeli" Türk Tiyatro Sanatçıları Derneği'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

RAİF KIRKUL (1964)

1964 YILINDA Prizren 'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte tamamladıktan sonra Priştine Felsefe Fakültesi- Türkoloji Bölümü'nde eğitimine devam etti. 1984 yılından bugüne kadar Priştine Radyosu Türkçe Programı'nda ilkin spiker , sonra da sunucu -gazeteci olarak çalışmaktadır. Edebiyat uğraşının baş tacı şiirdir. Şiirleri , çeşitli vesilelerle düzenlenen yarışmalarda birkaç defa ödüle laik görüldü.

ÖZCAN MİCALAR (1965)

Özcan micalar 7 ŞUBAT 1965 yılında Prizren'de doğdu. İlk ve Orta okulunu doğduğu kentte bitirdi. Yüksek öğrenimine Priştine 'de devam etti. Sonunda Prizren Yüksek öğrenimine Priştine'de devam etti . Sonunda Prizren Yüksek Pedagoji Okulunu tamamladı. Halen Öğretmen olarak çalışmaktadır. Özcan Micalalar 'ın hevesi ilkokul sıralarında başladı. İlk şiirlerini "Tan" gazetesinde yayınladı. Ondan sonra "Birlik " gazetesinde "Çevren ","Sesler" ,"Çığ" , "Bay" dergilerinde de yayınladı. Şiirleri genelde sevi konularını işler. Özcan Micalar 'ın bir şiir kitabı "Mutluluk Rüzgarı" başlığı altında Priştine "Tan" Yayınlarında yayınlanmıştır.

SUPRİ MAZREK (1965 )

Supri mazrek 22. Nisan 1965 yılında Mamuşa köyünde doğdu. İlkokulu Mamuşa 'da Ortaokulu Prizren 'de bitirdi. Mamuşa Nufus dairesinde memur olarak çalışmaktadır. Şiirlerini Tan ve Birlik 'te gazetelerinde , dergilerinden Çevren ,Çığ , Kuş, Sesler, 'de yayınladı . Şiirlerinde doğa, İnsan, Yurt sevgisi , ana sevgisi, ağır basar, köy insanının toprağa doğaya bağlılığı dile gelir. Şiirleri bir araya toplayarak TAN yayınlarında "Tito Sevgisi" başlığı altında toplandı.

ESİN MUZBEG (1975)

Esin muzbeg 1975 yılında Prizren'de doğdu. Ana adı Yumniye , baba adı ise İskender 'dir . Esin Muzbeg ilkokulunu ve liseyi Prizrende bitirdikten sonra TDB aracılığıyla Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 'ne kaydını yaptırdı, halen bu fakültenin Gazetecilik Bölümünde öğrenimini sürdürmektedir. Esin Muzbeg şiirlerini Prizren ,Priştine , Üsküp ve Türkiye 'de çıkan kimi gazetelerde veya dergilerde yayınlanmaktadır. "Karışık Duygular " (Bay Yayınları, Prizren ,1996)ilk şiir kitabıdır.

Not: Türk Yazarlar Derneği Yayınları No:1 Prizren,1996 adlı kitaptan derlenmiştir.
 

Buradaki bilgiler sizlerden gelen mailler ile oluşturulmaktadır.
Bu sayfaya eklenmesini istediğiniz belge ve bilgileri  gönderiniz

 

 

 

Muhacir diye küçümsenenler,tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler"  çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak,çekilmek nedir bilmeyenlerdir.Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.
17.01.1931  M.Kemal Atatürk
 

 

 

.

2005-Bal-Göç web sitesi tasarımı:Erdinç Kahraman