Kültürümüzü yaşatmak için gönüllü;
sesinizi duyurmak için öncüyüz.


 

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

 

Değerli Okurlar,

            Her geçen gün yayın kalitesini daha kaliteli ve düzeyli bir seviyeye getiren Balkanlarda Türk Kültürü Dergisi olarak gelişme çizgimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Çalışmalarıyla bizlere katkıda bulunan isimlere teşekkürü bir borç bilirken; dergimize gönderilecek yazıların aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde olmasını beklemekteyiz.

1-                           Dergimiz iki ayda bir yayınlanmaktadır. Gönderilecek yazıların yılın çift aylarının en geç 15’ine kadar gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen çalışmalar bir sonraki sayı kapsamında değerlendirilecektir.

2-                           Tarafımıza gönderilecek yazıların Balkanlar temasını içermesine ve Balkanlarda Türk Kültürünü inceleyen-tanıtıcı nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Söz konusu yazılar Balkan Göçmenleri Federasyonu’nun (BGF) amaç ve misyonuna hizmet edici nitelikte olmalıdır.   

3-                           Yazılar 5000 kelimeyi geçmemelidir. Word programında Times New Roman 12 karakteriyle yazılmış olarak, CD’ye kayıtlı veya elektronik posta (e-mail) yoluyla tarafımıza gönderilmelidir.

4-                           Yazılarda Türkçe dilbilgisi ve imla hatası olmamasına özen gösterilmelidir. Anlatım bozukluğuna neden olabilecek uzun cümlelerde kaçınılmalı, onun yerine kısa cümleler tercih edilmelidir.

5-                           Yayın anlayışımız hoşgörü ilkesi çerçevesinde şekillendiğinden yazı içerisinde yapılan yanlışlık dergimiz editörlerince düzeltilmektedir. Ancak çok fazla yazım hatası ve anlatım bozukluğu içeren yazıların tamamı okunmaksızın yazarına geri gönderilir. Ayrıca, metin içerisinde yabancı dildeki kelimeler kullanılmamalı, mutlak suretle bunların yerine Türkçe kelimeler tercih edilmelidir.

6-                           Yazılar kişi, kurum ve kuruluşları aşağılayıcı, hakaret edici, suç ve şiddet unsurlarını da içeren nitelikte olmamalıdır.    

7-                           Dergimizde yayınlanacak yazılar için yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir. Yayımlanmayan yazılar ise yazarlarına iade edilmez.

8-                           Gönderilen yazıların hazırlanmasına faydalanılan her türlü materyale (bilimsel makale, derlem, kitap vs.) dipnot veya kaynakçada yer verilmelidir. 


Balkanlarda Türk Kültürü Dergisi:


Adres: Ankara Yolu, 292/2, P.K. 16330
Yıldırım-BURSA

Tel: 0224 360 36 85 – 361 74 48

Elmek: balkanlardaturkkulturu@yahoo.com