Bulgaristan Zorunlu Sosyal Sigorta Yasasına Göre

Emekli Olma Şartları:

a)      Hizmet süresi ve yaşa göre emeklilik

 

 

 

K a d ı n                                             Erkek

 

Yıl             Yaş      Çalışma      Toplam               Yaş               Çalışma            Toplam

                             Süresi         Puan                                        Süresi              Puan

           

2002        56.5      33.5              90                 61.5                 38.5                 100

2003        57         33                 90                 62                    38                    100

2004        57.5      32.5              90                 62.5                 37.5                 100

2005        58         33                 91                 63                    37                   100

2006        58.5       33.5              92                 63                    37                    100

2007        59          34                 93                 63                    37                    100

2008        59.5       34.5             94                 63                    37                    100

2009        60          34                 94                63                    37                    100

                65          15                 -                   65                   15                     -             

 

 

b)      Malüliyetten Emeklilik

 

En az %50 işgücü kayıbı ile malül sayılanların malüliyet tarihinde:

-         20 yaşına kadar sigortalılık süresine bakılmaksızın.

-         25    “         “      1 yıl sigortalı olanlar,

-         30    “         “      3 yıl sigortalı olanlar,

-         40    “         “      7 yıl sigortalı olanlar,

-         40 yaş üstü       10 yıl sigortalı olanlar,

-         Doğuştan görme özürülü olan veya sigortalı olarak işe başlamadan önce görme özürlü olarak malül sayılanlardan da hizmet aranmaz.

 

 

c)      Ölümden Emeklilik

 

-         Vefat eden çalışan veya emeklinin bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile eşine ve anne-babasına emekli aylığı bağlanır.

-         Yaşayan eşlere normal emeklilikte istenen yaş haddinden 5 yıl önce ölüm maaşı bağlanır. Kendi çalışmalarından emekli olanlara %20 artış verilir.

-         Gerekli belgeler: Ek listede

 

Not: 30.06.2000 tarihine kadar emeklilik için müracaat edenlerden, belge noksanlığı nedeniyle maaş bağlanmayanlara, söz konusu noksan belgeleri 31.08.2002 tarihine kadar tamamlamaları halinde eski yasaya göre emekli maaşı bağlanacağı, Bulgaristan Milli Sigorta Enstitüsü Yetkilerince belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

 

ZORUNLU DÖKÜMANLAR/BELGELER

 

I.                   Türkiye’de Ödenecek Olan Bulgaristan Emekli Aylıklarının Ödenemesi İçin Yapılacak Başvurularda;

 

1.      Dul kadının başka evlilik yapmadığı ve çocuklarının başkası tarafından evlatlık edinilmediğine dair beyanı,

2.      18 yaş üzerindeki yetimlerin eğitim kurumunda öğrenci olduğunu belgeleyen Öğrenim Belgesi.

3.      Türkiye’de yapılan muayene sonucu dözenlenecek Sağlık Kurulu Raporu (Malüliyet Aylığı Alanlar İçin Düzenlenecek)

 

II.                Yaşlılık ve Malüllük Aylığı Bağlanması için Yapılacak Başvurularda;

 

1.      Çalışma sürelerin gösteren hizmet belgesinin aslı, Bulgaristan İş Karnesi, Belge Form NO: 30, Güvence Karnesi veya çalışma süresini belgeleyen başka bir belge,

2.      Askerlik Süresi Belgesi (Merkezi Askeri Arşiv Belgesi),

3.      Bulgar Uzman Doktorlar Komisyonu tarafından uzman kararı verilebilmesini teminen tefaruatlı tıbbi rapor, (malülen emeklilik dilekçelerinde)

4.      İş Kazası Raporu (Mesleki Hastalık),

5.      Brüt çalışma ücreti için veya son 15 yıllık çalışma stajı dönemindeki gelirleri üzerinden, kişinin seçimine göre 1 Ocak1997 tarihinden önceki kesintisiz 3 yıl sigorta primi yatırıldığına dair UP-2 formu ve bu tarihten sonra çalışma veya yaşlılık emekliliği istediği tarihine kadar brüt çalışma ücreti veya geliri üzerinden sigorta primi yatırılmasına dair formlar. Malülen emeklilik talepleri için sakatlanmadan veya iş kazasından önceki son 12 ay çalışma süresindeki brüt çalışma ücreti veya geliri üzerinden sigorta primi belgeleri.

 

III- Ölüm Aylıkları İçin Yapılan Başvurularda:

 

1.      Ölüm Raporu (defin Ruhsatı),

2.      Veraset İlamı,

3.      Evlenme Cüzdanı,

4.      Çocuğun Doğ4um Raporu, (veya nüfus kayıt belgesi).

5.      18 yaş üzerindeki yetimler için eğitim kurumunda öğrenci olduğunu kanıtlayan öğrenim belgesi.

 

Not: Yukarıdaki belgeler sadece orijinal oldukları takdirde kabul edilecektir.