BAL-GÖǒÜN KISA TARİHİ

 
 
 

 1970’lerden sonra, Bulgaristan başta olmak üzere, tüm Balkan ülkelerinde yaşayan müslümanlara, Arap-Türk ismi taşıyanlara bu devlet yünetimleri tarafından baskı uygulanmaya başlandı. Bu baskıları engellemek ve dünyada bu gibi insanlık dışı uygulamalara karşı kamuoyu oluşturmak için Türkiye Cumhuriyeti’nde bir sıra dernekler kurulmuştur.

1984 yılından itibaren Bulgaristan’da Türkler’e karşı da bir yoketme politikası gündeme geldi. Bu yoketmede yalnız isimler söz konusu değil, bu ülkede yaşayan Türk soylu kimselerin temelli ortadan kalkması isteniyordu.

İşte Bursa’da ilk kez temelleri atılan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, kısa adı BAL-GÖÇ böyle bir isteğe, böyle bir uygulamaya “dur” demek için ortaya çıkıyor.

Derneğin kuruluş aşamasında emeği geçen kişilere gelince: Rafet ERYILMAZ, Emin İNCE, Yusuf USTURALI, Bilal ÜSTÜNEL, Rafet HAŞAL, Aliosman CESUR, Şevket HAŞAL, Bekir KOÇANCI, Saim ÖZTÜRK, Sami KOCAOĞLU, Mehmet KOCABAŞ, Yusuf KIRAYOĞLU,Zülkef YEŞİLBAHÇE vb. isimleri en önde gelir.

Mümin GENÇOĞLU başta olmak üzere, BAL-GÖÇ Derneği resmi olarak 17.01.1985 tarihinde Bursa valisi Zekai GÜMÜŞDİŞ’in imzası ile resmen onaylanmıştır.

Kamu yararına hizmet veren BAL-GÖÇ Derneği kısa sürede dünya çapında adını duyurur, Bursa ve tüm ülkede etkinleri ile gözde bir kuruluş haline gelir.

Kurucu başkan Mümin GENÇOĞLU’dur. Bir dönem Derneğe Hasan ALTINSOY ve Turhan GENÇOĞLU başkanlık ediyorlar.

18 Aralık 2011 tarihinde yapılan Olağan Kongre ile bayrağı  Prof. Dr. Emin BALKAN’dan devralan Doç. Dr.Yüksel ÖZKAN şu andaki genel başkanımızdır.

BAL-GÖÇ Bakanlar Kurulunun 11.08.1987 gün ve 87/12003 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan dernekler statüsüne girmiştir.

16.12.1987 tarihinde üç Balkan Göçmenleri Derneği bir Federasyon oluşturuyorlar. Merkezi Bursa’da bulunan BAL-GÖÇ Derneği de bu Federasyona dahildir.